Typy plemenitby

Nepříbuzenská plemenitba

Je typ plemenitby, kdy jsou spojováni jedinci zcela nepříbuzní, kteří pocházejí ze zcela různých chovů. Je to dnes nejběžněji používaná metoda, i když ne právě nejlepší. Z takového spojení může málokdy vzejít v typu vyrovnaný vrh. Příliš mnoho různých předků, příliš mnoho různých typů - to vše narušuje náš cíl, vypěstovat ideální, typickou collii. Nepříbuzenská plemenitba je nejpomalejší způsob, jak se dostat k cíli, ale nese také nejmenší riziko. V genetice se nepříbuzenské plemenitbě říká "křížení".

Liniová plemenitba

Je typ plemenitby, kdy jsou spojována zvířata, která mají obě mezi svými předky některého určitého vynikajícího jedince nebo skupinu jedinců. Takové spojení dává předpoklad, že se u potomstva objeví vlastnosti tohoto jedince (jedinců), na které/-ho bylo toto spojení záměrně provedeno. Prakticky je liniová plemenitba pomalejší způsob příbuzenské plemenitby, samozřejmě i s mnohem menším rizikem. Pro většinu našich dobrých chovatelů je to nejlepší cesta k úspěchu.

Příbuzenská plemenitba

Je typ plemenitby, kdy se spojí bratr se setrou, otec s dcerou, matka se synem, děd s vnučkou nebo vnuk s babičkou. Příbuzenská plemenitba má ještě mnoho odpůrců, ale neprávem, protože ve skutečnosti je to jediná nejrychlejší a nejúspěšnější plemenitba, jaká vůbec existuje. Pouze jejím prostřednictvím byly vypěstovány různé rasy psů a jen její zásluhou byly vypěstovány nejušlechtilejší druhy zvířat a nejcennější chovní jedinci. Ovšem příbuzenská plemenitba má v sobě jedno velké nebezpečí - není možné ji použít bez důkladných genetických znalostí. Chovatel musí znát nejen jedince, které zamýšlí spojit, ale všechny jejich předky, hlavně po stránce genetické. Musí si uvědomit, že příbuzenskou plemenitbou upevní nejen všechny přednosti, ale i vady - a to i skryté. Jedinci použití pro příbuzenskou plemenitbu mají být samozřejmé exteriérově bezvadní, zcela zdraví, dobře vyvinutí a jejich nervová soustava má být v pořádku. Mají být chovně vyzkoušení a prokazatelně nemají přenášet žádnou větší vadu. Splníte-li všechny tyto podmínky, je vaše cesta k úspěšné příbuzenské plemenitbě otevřena.

Zdroj: Publikace „Máte doma psa?“, autor: Jarmila Křečková (ch.st. ze Zlaté Jalny)

Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.