Vady chrupu

Polyodoncie, tzv. zdvojení zubů je stav, kdy se v zubním oblouku nachází více zubů stejného typu, než je pro daný druh fyziologické.

Polyodoncie pravá

Pokud z jednoho zubního základu vyrůstají zuby dva, jedná se o pravou polyodoncii. Jde pouze o záležitost kosmetickou, která nemá vliv ani na zdraví psa ani na jeho uchovnění. Nejčastěji se setkáváme se zdvojením P1. Je důležité nezaměnit zdvojení trvalých zubů za zadržení mléčných zubů, s čímž se často u chovatelské veřejnosti setkáváme. Z tohoto důvodu je lépe zdvojený trvalý chrup nechat zkontrolovat veterinářem.

Polyodoncie nepravá

Pokud přetrvává mléčný zub i po 7 měsících života, mluvíme o nepravé polyodoncii. K vytržení přetrvávajícího mléčného zubu přistupujeme dle správnosti prořezávání zubu trvalého. Je-li ve správné poloze, pak zub odstraníme až po úplném prořezání.

Oligodoncie, tzv. chudozubost je stav, kdy se v zubním oblouku nachází méně zubů, než je pro daný druh fyziologické. Rozlišujeme nepravou a pravou, dle toho, zda zub je nebo není založen.

Oligodoncie pravá

je geneticky podmíněná aplázie trvalých zubů, jde o jejich úplnou absenci. Znamená to, že zub není v trvalé dentici vůbec založen. Vyskytuje se především u prvních třenových zubů (P1). Je to zřejmě důsledek šlechtění a domestikace. Aplázie - chybění P1 je ze zdravotního hlediska u psa téměř nepodstatná. Jsou chovatelské kluby, které tuto vadu respektují při uchovnění jedince, u jiných plemen tato vada znamená vyloučení jedince z chovu. Aplázií P1 trpí především plemena krátkolebá, což je způsobeno nedostatkem místa v čelisti. Nezřídka se však setkáváme s aplázií - chyběním P1 i u německého ovčáka, teriérů, dobrmanů, ohařů, ale i kokršpanělů. Aplázie jiných zubů než P1 je méně častá, např. u M3. Aplázie je stav, který se nedá řešit.

Oligodoncie nepravá

je způsobena retencí (zadržením) trvalého zubu. Zub je v dásni založen, pouze nedošlo k jeho prořezání na povrch dásně. Retence bývá podmíněna geneticky nebo traumaticky (úrazem). Při RTG vyšetření čelisti zjistíme, zda je zub založen a v jaké fázi prořezávání se nachází. Pokud je vrchol zubu těsně pod povrchem dásně, je možné jeho prořezávání usnadnit jemnou krouživou masáží dásně s tlakem na vrchol zubu. Pokud je však zub uložen hluboko v čelisti, je konzervativní léčba bez efektu. Možným řešením je operativní zákrok, který spočívá v naříznutí dásně nad neprořezaným zubem. Tento zákrok však nemá vždy požadovaný výsledek.

Posouzení, zda se při chybění zubu jedná o oligodoncii pravou či nepravou, lze provést pouze na základě rentgenologického vyšetření. Úplnou ztrátu zubu úrazem lze rentgenem prokázat zhruba do 1 měsíce po úrazu.

Typy skusu u psů a vady skusu:

Rozeznáváme pět základních typů skusů:

Nůžkový skus
U většiny plemen je standartním a žádoucím skusem skus nůžkový, kdy řezáky spodní čelisti těsně přiléhají za řezáky horní čelist

Klešťový skus
Pokud na sebe hrany řezáků přímo nasedají, jedná se o skus klešťový. Ten vede k předčasnému obroušení a poškození řezáků. Klešťový skus lze pomocí ortodontických metod (rovnátek) převést na nůžkový.

Předkus
Předkus je stav, kdy je spodní čelist delší než čelist horní. Např. u boxerů je tento skus běžný. U nežádoucího výrazného podkusu je jediným řešením chirurgická terapie spodní čelisti.

Podkus
Podkus je opačný stav, kdy je spodní čelist kratší než horní. Mírný podkus je spíše kosmetickou záležitostí. Pokud zvíře může normálně přijímat potravu a tekutiny, není třeba tento stav řešit. U podkusů několik centimetů velkých je na zvážení řešení chirurgickým zákrokem na spodní čelisti.

Nepravidelný skus
Nepravidelným skusem označujeme ostatní vady skusu, např. kombinací podkusu a předkusu - křížový skus, nepravidelný skus při zkřivené čelisti, ostatní chybné postavení zubů.


Pavla Kůsová

Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.