Hárání

Pohlavní dospívání (puberta) je stav, kdy samice dosahuje určité úrovně hormonální aktivity a na vaječnících vznikají zcela typické změny související s dozráváním prvních vajíček. Puberta u fen nastupuje obvykle několik měsíců po dosažení velikosti a hmotnosti dospělého jedince. Věk, ve kterém dochází k prvnímu hárání, je odlišný a záleží na plemeni, způsobu chovu a na výživě . Průměrný věk, kdy dochází k prvnímu hárání je 8–12 měsíců. Časněji dochází k pohlavnímu dospívání u fen malých plemen, fen křížených, žijících více venku nebo v kontaktu s jinými psy. Naopak dosažení pohlavní aktivity je výrazně oddáleno špatnou výživou, stresem a zdravotními problémy.

Po dosažení pohlavní dospělosti dochází u samic k začátku pohlavního cyklu, který je relativně pravidelný. Fena je považována za zvíře diestrické. Estrus (říje) tedy u ní probíhá dvakrát ročně. Toto je asi u 70 % fen. Ostatních 30% fen hárá 1 až 4 x ročně.

Meziříjový interval je u jednotlivých zvířat stabilní a prodlužuje se stářím, zdravotními problémy, předchozí graviditou, izolací zvířete od ostatních jedinců a špatnou tělesnou kondicí. Délka tohoto intervalu je závislá i na plemeni. Častěji hárají feny např. německého ovčáka, jezevčíka a pudla, naopak dlouhý meziříjový interval mají feny plemene basenži.

Pohlavní cyklus se rozděluje na několik částí:
1. Proestrus (předříjová fáze) – 1–10 den hárání. Na základě vnějších příznaků je ohraničen objevením se krvavého výtoku z pochvy (vulvy) na počátku a je ukončen nástupem svolnosti k páření, popř. změnou barvy výtoku na slámově žlutý. V tomto období dochází k otoku a zduření zevních pohlavních orgánů feny (přezky). Fena se stává atraktivní pro psy, které nejprve odmítá a ke konci této fáze je k nim pasivně tolerantní.Fenka se může stát méně poslušnou, často trpívá nechutenstvím. Na začátku proestru se fena intenzívně čistí a tak majitel většinou zpozoruje výtok 2 – 3 dny od začátku hárání. Krvavý výtok vzniká přestupem červených krvinek přes stěnu dělohy a pochvy a popraskáním jemných krevních vlásečnic.Ke konci tohoto období se charakter výtoku mění na světleji červený až růžový a posléze na slámově žlutý.


2. Estrus (vlastní říje) – 11–23 den hárání, to znamená , že vlastní říje trvá u feny asi 5 až 9 dní. V tomto období dochází u fen k svolnost k páření. Sexuální chování je výrazné, jsou velmi atraktivní pro psy, které vyhledávají a nastavují se jim. Na vrcholu říje se fena psům sama podbízí a při vzeskoku psa drží a dává ocas na stranu. Ve vrcholu říje dochází k ovulaci. Ovulace je proces uvolnění vajíček z vaječníku do vejcovodů. Zde vajíčka zrají a čekají na spermie. Pokud dojde ke spojení se psem, tak k oplození vajíček dochází ve vejcovodu. Životaschopnost vajíček se pohybuje okolo 40 hodin. Výtok v tomto období slábne, a ke konci se stává rezavě nahnědlým až ,,špinavým“.Na konci říje je sexuální chování nevýrazné, fena ztrácí atraktivnost pro psi. Předříjová a říjová fáze se u fen nazývá hárání.


3. Metastrus (poříjové období) – 10–65 den po hárání. Pokud nedošlo k nakrytí feny dostávají se pohlavní orgány feny do původního stavu. Pokud došlo k oplození, potom je metestrus ukončen porodem. Fena je v tomto období neatraktivní pro psy, není svolná k páření, na psy je často agresivní.


4. Anestrus ( období pohlavního klidu) - je obdob trvající do nástupu další říje.

Po osmém roce života dochází k relativně častým změnám v pohlavním cyklu. Jsou časté delší meziříjové intervaly, zvýšené procento potratů, ztížených porodů, anomálií plodů a snižuje se také počet narozených štěňat.


Pavla Kůsová

Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.