Pasení ovcí s krátkosrstou kolií

ROK 2012 A PASENÍ

Složené zkoušky v roce 2012:

ZVOP 11x, HWT 2x, IHT1 1x, IHT2 1x, IHT3 2x


ROK 2011 A PASENÍ

V roce 2011 zaznamenalo pasení ovcí s KK zlomový okamžik, první KK v ČR splnila podmínky pro udělení titulu Šampion práce ČR, a to právě v disciplíně pasení, stal se jím pes KK Alex Golden Dream Flying Ear.
Od r. 2009, kdy vznikla nová pravidla pro pasení tradičním stylem, se výklad jednotlivých cviků na parkuru velmi lišil. V letošním roce byl do ČR pozván německý rozhodčí, p. Wilfried Scheld-spoluautor pravidel, na školení a pak i na posuzování MČR Pasení TS, který vyložil jednotlivé cviky přímo na parkuru, což bylo naprosto úžasné a dokázal tak sjednotit posuzování českých rozhodčích, ikdyž těch se na školení bohužel moc neukázalo, škoda. Volná místa byla ihned doplněna soutěžícími, kteří projevili o akci velký zájem. Obrovský dík patří paní Ivaně Horské, paní Daniele Rájové a panu Radko Loučkovi za poskytnutí zázemí, tlumočení a organizaci této akce. Nejdůležitější změnou bylo to, že pan Scheld odboural z TS jakékoli outruny (přihnání stáda), které čeští rozhodčí do té doby vyžadovali i v TS a které mají být specifikou Collecting stylu (CS-pro borderky a kelpie). Smutné je, že v červenci letošního roku právě na outrunu na 150m (vyslání psa ke 150m vzdálenému stádu a jeho přihnání k ovčákovi) vyhořeli 3 psi (šeltie, KK a bearded colie) a díky tomu trať nedošel ani jeden pes. 
Do příštího roku si tedy budeme přát minimálně takové nadšení pro pasení jako v letošním roce, hojnější účast na zkouškách a mnoho úspěchů právě pro naše milovaná KáKáčka.
Na webu pasení byl již zveřejněn kalendář zkoušek a závodů na rok 2012 http://www.paseni.unas.cz/uvod.htm

Složené zkoušky v roce 2011:

ZVOP 5x, HWT 1x, IHT1 1x, IHT2 1x, IHT3 2x


autorem je Petra Čapková

Využití psů k ochraně a vodění stád bylo jedním z nejrozšířenějších využití psů v historii vývoje lidské společnosti. Postupně docházelo k upevňování přirozeného chování psů kolem stád. Požadované vlastnosti psů u stád byly především ostražitost, vytrvalost, houževnatost, inteligence, lehká ovladatelnost a zároveň i určitá samostatnost v okamžitém rozhodování. Tyto vlastnosti se pak u psů v prostředí zemědělství začaly postupně šlechtit a rozvíjet a takoví jedinci byli doslova pravou rukou majitelů velkých stád hospodářských zvířat, zejména krav, koní a ovcí. Postupným šlechtěním a přirozeným vývojem se začala ovčácká plemena od sebe lišit jak vzhledem, tak chováním u stáda, některá plemena psů stáda chránila před predátory, některá je dokázala udržet pohromadě a přitom i převést na velké vzdálenosti, další uměla se stádem pracovat přímo v hospodářství, oddělovat určené kusy na prodej, porážku apod.

Ve 20. století s orientací společnosti na průmysl a mechanizaci ale potřeba ovčáckých psů pro pasení pomalu upadala a řada ovčáckých plemen potom našla uplatnění v jiných činnostech jako psi služební, asistenční, mají výborné výsledky ve psích sportech jako je třeba agility, flyball, dogdancing a mnoho dalších činností, kde vynikají svými vlastnostmi. K pasení se v současné době tato plemena dostanou jen ,,rekreačně“, když se u psa zjistí tzv. vloha pro pasení a jeho majitele to začne více zajímat. Aktivně pasou v ČR hlavně border kolie, dlouhosrstá ani krátkosrstá kolie u ovcí nepracuje. Řada majitelů KK v ČR má ale doma i ovce a na svých psech často pozorují zájem o stádo, ale nikdo se tomu dosud nevěnuje tak, že by KK přímo využíval jako pomocníka na farmě. Do roku 2008 bylo v ČR jen 8 KK, které měly splněnou zkoušku vloh ovčáckého psa – ZVOP, dál ale žádná z nich nepokračovala. Ovšem vloha pro pasení se dále projevuje v jejich potomcích.

Generální výbor FCI schválil na zasedání v Berlíně dne 31. října 2007 nové dokumenty týkající se pasení ovcí ovčáckými psy, které vešly v platnost 1. června 2008. V těchto dokumentech došlo k rozdělení pasení do dvou stylů. Tzv. COLLECTING STYLE - CS a TRADITIONAL STYLE – TS. CS se týká plemen border kolií a australských kelpií, TS se týká ostatních plemen. K tomuto rozdělení došlo z důvodu rozdílného chování jednotlivých plemen psů u ovcí. Bylo velmi obtížné porazit s honáckým psem border kolii při třídění a rozdělování stáda apod. V nových pravidlech se vychází z rozdělení plemen na plemena ovčácká, pastevecká a honácká.  Tyto tři skupiny mají společný kladný vztah ke zvířatům a lidem, pohybují se stádem a chrání ho. Lovecký pud bývá u všech třech skupin více či méně potlačený, žádný pes nesmí ublížit zvířeti nebo ho dokonce napadnout, výjimku tvoří pouze lehké štípnutí při ,,napomenutí“ neposlušného zvířete. Rozdíly vychází zejména ze vztahu psa a člověka a způsobu jeho práce. Ovčáčtí psi se využívají zejména k manipulaci se zvířaty, přehánění z ohrad při stříhání, očkování, přepravě atd., pastevečtí psi slouží zejména k hlídání a ochraně stáda před lovci a honáčtí psi k nahánění a přemísťování stád na velké vzdálenosti. Ovčáčtí psi pracovali ve velmi těsném kontaktu s člověkem, který jim říkal, co potřebuje se stádem udělat a oni manipulovali se stádem podle jeho povelů. Pastevečtí psi byli většinou ponecháni celý den i noc se stádem o samotě a hlídali ho před predátory, dokázali samostatně fungovat kolem stáda a v případě potřeby zasáhnout a chránit ho. Honáčtí psi pracovali zejména ve smečce v doprovodu lidí na koních u velmi početných stád, která bylo třeba přemístit na jatka, dražby, cestou bylo třeba spojit i více stád, která se neznala a bylo třeba je dále udržet pohromadě, tito psi tedy pracovali ve společnosti člověka, ale na poměrně velkou vzdálenost, kde povely nebyly slyšet a bylo třeba, aby pes pracoval samostatně, rychle a účelně. Z těchto potřeb a dovedností následně vychází i charakteristika povah těchto skupin. Ovčáčtí psi pracují pomalu (jediný špatný pohyb psa může zkazit několika hodinovou práci), se stádem manipulují zejména upřeným pohledem, stádo ovládají z poměrně velké vzdálenosti a při jejich práci je vidět maximální soustředění. Pastevecký pes se pohybuje klidně kolem i uprostřed stáda bez toho, aby se stádo rozprchlo, často takový pes vyrůstal přímo se stádem a bez přítomnosti člověka. Honácký pes byl ke stádu vypuštěn pouze v případě potřeby přemísťování, ke stádu se dokáže přiblížit na velmi těsnou vzdálenost, k rozpohybování stáda používá rychlý pohyb za koncem stáda, tzv. zametání za stádem a u práce často štěká, je velmi hlasitý, lehko ovladatelný, houževnatý a vytrvalý.

DK i KK nemají dnes možnost své dovednosti v pasení rozvíjet přímo u stáda, ale často můžeme pozorovat při vycházce se svou kolií, že pokud se skupina lidí rozdělí na větší vzdálenost, tak bude kolie přebíhat od jednoho k druhému a bude se svým pohybem snažit skupinu lidí zase „sehnat“ dohromady, pokud se jí to podaří, bude nanejvýš spokojená, že má své stádečko pohromadě. Často kolie provádí podobné shánění „stáda“ i s ostatními domácími zvířaty jako jsou třeba slepice, husy, kachny, kočky apod., což někdy působí i dosti komicky.

Zda má konkrétní kolie vlohu pro pasení, lze zjistit při Zkoušce vloh ovčáckého psa ZVOP. Při této zkoušce je pes puštěn nejdříve kolem ohrady (košáru) s ovcemi a sleduje se, zda má o ovce vůbec zájem a zda se je nesnaží ulovit. Podle chování psa určí rozhodčí, jestli se ovce vypustí a pes se nechá pobíhat volně a sleduje se jeho chování nebo je pes vypuštěn na dlouhém vodítku, aby se dalo zasáhnout v případě štvaní ovcí nebo jejich napadání. Zkušený rozhodčí pozná během pár minut, zda pes vlohu má či ne, v některých jedincích je potřeba tuto vlohu ,,probudit“, v některých se vloha pro pasení přes veškerou snahu prostě neprojeví. Při ZVOP pes sice neprokazuje žádnou znalost ovčáckých povelů, ale musí být ovladatelný, měl by mít kvalitní přivolání a ideální je, pokud ho umí majitel zastavit na dálku. Tato zkouška není podmínkou pro další stupeň zkoušky Herding working test – HWT, ale majiteli psa řekne, jestli se má do pasení vůbec pouštět nebo to nemá smysl. Zkouška HWT je ale podmínkou pro další zkoušky International herding trials – IHT (stupně 1, 2, 3). Veškeré informace o těchto zkouškách, termínech a pravidlech naleznete zde: http://www.paseni.unas.cz/uvod.htm

Pasení v ČR se v současné době těší čím dál větší oblibě mezi majiteli ovčáckých psů a po rozdělení pasení na CS a TS se již několika koliím podařilo úspěšně složit vyšší zkoušky. První krátkosrstou kolií v ČR, která splnila zkoušku HWT, IHT 1 a IHT 2 je Alex Golden Dream Flying Ear (http://alex-golden-dream.webzdarma.cz). Majitelka chovatelské stanice Flying Ear (http://flyingear.eu/) Mgr. Ivana Horská již dva roky organizuje závody v pasení TS, v roce 2009 v září proběhlo první Mistrovství ČR v pasení ovcí TS v Martínkovicích, KK byla na druhém místě za welsh corgi. V roce 2010 na MČR, opět v Martínkovicích, byla na 1.místě šeltie, na 2. a 3. místě KK. V soutěžích v TS spolu závodí různá plemena, mezi nejčastější patří šeltie, bearded kolie, welsh corgi, krátkosrstá kolie, méně už belgický ovčák, slovenský čuvač, atd. I s ohledem na diváckou atraktivitu nezbývá než doufat, že se bude tento zajímavý sport v ČR dále rozvíjet a bude v něm i vynikat stále více jedinců z řad KK a DK.

 Zde je tabulka počtu KK, které splnily zkoušku pasení:

rok/zkouška

ZVOP

HWT

IHT 1

IHT 2

IHT 3

do r. 2008

8

0

0

0

0

2009

5

1

1

0

0

2010

4

4

2

2

0

 Užitečné odkazy, kde najdete více informací o pasení, trénincích, termínech zkoušek, zkušebních řádech nebo kde mají jen zkušenosti s pasením:

 http://www.paseni.unas.cz/uvod.htm

http://flyingear.eu/

http://alex-golden-dream.webzdarma.cz/

http://www.zlaticko.czweb.org/

http://www.grenay.cz/

Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.